Сервиз и ремонт на климатици

Клима M извършва сервиз и ремонт на всички модели климатици от следните марки: Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Fujitsu, General, Toshiba, Hitachi, Panasonic, Nippon и др.

Клима M има сключени договори с всички вносители на гореизброените климатици. Гаранцията на конкретния климатик се определя в зависимост от марката. За да важи гаранцията, е нужно при възникване на повреда да се обърнете единствено и само към екипа на Клима М. При ремонт, извършен от друга фирма, гаранцията отпада. Същото важи и ако решите сами да свалите и / или местите Вашия климатик.

Цени за сервиз и ремонт на климатици:

 • Подмяна на компресор на климатик: 120 лв. (цена за труд);
 • Подмяна на йонизиращи филтри на климатици: 30 лв. (+ новите филтри);
 • Подмяна датчик: от 25 до 45 лв. (за 1 брой);
 • Почистване на вътрешен топлообменник на климатик: от 40 до 100 лв.;
 • Измиване на външен топлообменник: от 60 до 120 лв.;
 • Подмяна на четирипътен вентил: 85 лв. (цена за труд);
 • Подмяна на кранове на външно тяло: 50 лв./бр. (цена за труд);
 • Подмяна на електронен блок на вътрешното тяло: 50 лв. (цена за труд);
 • Зареждане на климатична инсталация сфреон R-32: 100 лв. (труд + зареждане до 1000 гр);
 • Зареждане на климатична инсталация с фреон R410A: 120 лв. (труд + зареждане до 1000 гр);
 • Профилактика на климатик: от 45 до 90 лв.;
 • Демонтаж на стар климатик - до 12000 BTU: от 40 до 50 лв. (цена за труд);
 • Демонтаж на стар климатик - над 12000 BTU: от 50 до 90 лв. (цена за труд);
 • Монтаж на тампони: 40 лв. за комплект.

При шум в климатика

Това не винаги представлява проблем, който трябва да се отстрани. В режим на работа климатиците издават пукащи звуци. Това е така, защото при повишаване на температурата, пластмасата се разширява - оттам идва това пукане.

Необичайна миризма

Възможно е причините за нея да са миризмите в помещението. Те циркулират и в климатика. Проверете филтрите - много често допълнителните филтри на климатика след определено време изпускат неприятна миризма и трябва да бъдат подменени.

Климатикът не работи

 • Проверете батериите на дистанционното;
 • Проверете дали е включен в захранващата мрежа;
 • Проверете дали не е изгорял предпазител;
 • Проверете какъв режим на работа сте му задали.